Arbeid med prioriterte nasjonale referansearkitekturer er et pågående samarbeid mellom Difi og flere andre virksomheter innen offentlig og privat sektor.

1. Introduksjon

Referansearkitekturer gir mønstre og veiledning til utforming av arkitekturer og løsninger innen avgrensede områder. De nasjonale referansearkitekturer adresserer temaområder og kapabiliteter i det nasjonale arkitekturlandskapet. Både kapabilitetskart og referansearkitekurer vil utvikles over tid, etterhvert som en går inn på nye områder.

De nasjonale referansearkitekturene bygger på Grunnleggende referansearkitekturer fra EU og andre kilder, men er tilpasset norske aktører og fellesløsninger. Det gis også referanser til andre kilder. Det finnes mye stoff om arkitekturmønstre i litteraturen, men dette kan være en jungel å finne fram i, med ulik forståelse av samme begreper eller samme navn på ulike mønstre.

Prioritering av arbeidet og utarbeidelsen av referansearkitekturer gjøres i samarbeid med aktører på tvers av offentlig og privat sektor nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på å få fram nyttig veiledning, med alt fra gode eksempler til beste praksis og konkrete anbefalinger.

Se også:

2. Aktuelle referansearkitekturer

Følgende figur viser en oversikt over områder og referansearkitekturer som så langt dekkes.

Aktuelle referansearkitekturer image
Figur 1. Aktuelle referansearkitekturer
Referansearkitekturer er også aktuelt for flere andre temaområder innen nasjonalarkitektur. Planer for dette er under utarbeidelse (høst 2019).

Beskrivelse finnes både samlet og enkeltvis; se følgende lenker: